24 may. 2011

[València] Per què crear assemblees de barri?

El context on es desenvolupa la major part de les nostres vides és el dels barris on vivim. No creiem en els polítics ni en les empreses perquè ens “aconsellen” com aquests han de ser ni les transformacions que han de sofrir. Qui els habiten? Qui coneixen els seus problemes? En definitiva: A qui pertanyen els carrers en les quals vivim?
Existeixen molts problemes que veiem dia a dia i que no reben solució. És la nostra responsabilitat ser conscients que està a les nostres mans crear entre tots i totes els barris tal com volem que siguen. Cada barri coneix els seus problemes millor que ningú: veïns sense casa, drogoaddicció, recollida d'escombraries, falta de carrers per als vianants, i un llarg etcètera.
Demostrem que no volem que polítics i empresaris decideixen com ha de ser i funcionar on vivim. Les assemblees obertes de barri poden servir-nos per reconnectar un teixit social que en l'actualitat es troba fragmentat. Parlar entre nosaltres, solucionar entre tots els nostres problemes, donar-li vida a l'entorn on ens movem, recolzar-nos i, en definitiva, no esperar que ens diguen com donar-li vida i com gestionar el nostre barri.
Amb el 15M hem arribat a un punt que no podem perdre, i és als barris on hem de continuar la lluita.

***************************************************************************

¿Por qué crear asambleas de barrio?

El contexto donde se desarrolla la mayor parte de nuestras vidas es el de los barrios donde vivimos. No creemos en los políticos ni en las empresas para que nos “aconsejen” cómo éstos deben ser ni las transformaciones que deben sufrir. ¿Quiénes los habitan? ¿Quiénes conocen sus problemas? En definitiva ¿A quién pertenecen las calles en las que vivimos?

Existen muchos problemas que vemos día a día y que no reciben solución. Es nuestra responsabilidad ser conscientes de que está en nuestras manos crear entre todos los barrios tal y como queremos que sean. Cada barrio conoce sus problemas mejor que nadie: vecinos desahuciados, drogadicción, recogida de basuras, falta de calles peatonales, y un largo etcétera.

Demostremos que no queremos que políticos y empresarios decidan cómo debe ser y funcionar donde vivimos. Las asambleas abiertas de barrio pueden servirnos para reconectar un tejido social que en la actualidad se encuentra fragmentado. Hablar entre nosotros, solucionar entre todos nuestros problemas, darle vida al entorno donde nos movemos, apoyarnos y, en definitiva, no esperar a que nos digan cómo darle vida y cómo gestionar nuestro barrio.

Con el 15M hemos llegado a un punto que no podemos perder, y es en los barrios dónde tenemos que seguir la lucha.

No hay comentarios:

Publicar un comentario