26 dic. 2010

[Torrefiel] Mercadona expropiat


Ha arribat un comunicat a Infopunt amb aquesta informació:

El passat dissabte 18 de desembre un grup de persones realitzàrem una EXPROPIACIÓ del supermercat MERCADONA i repartirem els aliments al barri humil i popular de Torrefiel, a València. Aquest és el pamflet que es va repartir durant l'acció.

No demanem diners, solament agafem el que és nostre...

L'actual crisi econòmica està colpint amb duresa als sectors més febles de la societat: joves, treballadors/res precaris/es, immigrants, aturats/des, famílies amb pocs recursos, majors de 55 anys, pensionistes...

Som nosaltres els que estem patint amb més intensitat els problemes de la falta d'oportunitats, la disminució de les ajudes socials, la generalització de la precarietat laboral, l'aument del racisme i la insolidaritat. Una altra de les causes d'aquesta dura situació es troba en la dificultat que tenim per a poder accedir a béns, drets i serveis essencials per a la vida diària. Al problema dels nostres escassos ingressos mensuals se suma l'obligació de pagar preus cada vegada més elevats per a cobrir les nostres necessitats més bàsiques. L'accés a un habitatge digne, al transport públic, a una educació i formació de qualitat, a la cultura o a l'alimentació suposen avui dia per a molts de nosaltres una despesa excessiva difícil d'assumir.

Desgraciadament, aquests béns i serveis s'han convertit en un luxe i solament poden ser assumits sense preocupacions pels sectors més acomodats de la població, deixant de costat a una part important de la societat. És per açò que alguns joves, treballadors precaris i estudiants hem decidit realitzar una EXPROPIACIÓ de MERCADONA.

Amb aquesta acció pretenem denunciar la injustícia que suposa que la despesa en alimentació, igual que altres drets bàsics, represente una proporció excessiva dels ingressos mensuals, amb les dificultats econòmiques que açò comporta. De la mateixa manera, volem reivindicar la importància que les necessitats bàsiques puguen ser assumibles i assequibles per a tots els grups socials. Solament d'aquesta forma es podrà assegurar una vida digna per a tots i totes, amb independència de la seua condició social.

LES NECESSITATS BÀSIQUES SÓN UN DRET, NO UN PRIVILEGI!

No hay comentarios:

Publicar un comentario